Paramedix B.V. maakt gebruik van cookies
Dit zijn kleine tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze webshop bezoekt. Wij gebruiken deze om ervoor te zorgen dat onze webshop correct functioneert en verzamelen hiermee statistieken over het gebruik van onze webshop. Door op accepteer cookies te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.
accepteer cookiesmeer informatie

Privacyverklaring

Datum: september 2020

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Paramedix B.V. uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking bedrijfs- en/of persoonsgegevens
Bedrijfs- en/of persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, locatie gegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer. Paramedix B.V. verwerkt alleen die bedrijfs- en/of persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Paramedix B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Paramedix B.V. dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen. Paramedix B.V. verkrijgt bedrijfs- en/of persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De bedrijfs- en/of persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Paramedix B.V. worden verstrekt. Uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de bedrijfs- en/of persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Paramedix B.V. bedrijfs- en/of persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Paramedix B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen bedrijfs- en/of persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Paramedix B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Paramedix B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies | Google Analytics
Paramedix B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies die betrekking hebben op uw privacy.

Links
Paramedix B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Paramedix B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacy beleid van deze derden. Paramedix B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heef het recht om uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Paramedix B.V. verzoeken om de overdracht van uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar in

Beveiliging
Paramedix B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Paramedix B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Paramedix B.V. verzamelde bedrijfs- en/of persoonsgegevens, neem dan contact met Paramedix B.V. op via onderstaande gegevens.

Paramedix B.V. is als volgt te bereiken
Ketelhavenplein 243
5045 NE Tilburg
KvK: 71920986
T. 013 - 571 82 14

Paramedix B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijf van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gecontroleerd in januari 2022.